FORSØL LANDANLEGG

Da familien flyttet til Hammerfest, fikk de med Egil Jensen kjøpt gamle Polarkist med kai og tilbygg. Polarkist var en gammel filet fabrikk som produserte og kjøpte fisk. Lovnad fra daværende ordfører, var at når bygget skulle rives, skulle rederiet få bygge ny kai og bøteri.

Krangel og rettssak mot kommunen i 1981, gjorde at rederiet trakk seg ut av prosjektet med Egil Jensen, og rederiet fikk da tildelt av daværende ordfører i gamle Sørøysund kommune sjøtomt i Forsøl. Sjøhus og kaianlegg ble bygget ferdig i 1981-82.

Bygget besto av betongelementer på 18 x 12 x 11 meter. Tre etasjer. Det ble laget bøteri i andre etasje og lager i tredje. Første etasje var halve lager for nøter, andre delen var for lagring av utstyr for båten. Kontor og messe var i andre etasje. I 2003 ble bygget forlenget med 6 x 12 x 11 meter. Det ble laget større plass for bøteriet og lagerplass. Kaia ble forlenget 15 meter og mudret, dette for å kunne tilpasse til eventuelt forlenging av egen fiskebåt.

Det er montert 2 stk. hel automatiserte og radiostyrte notblokker. Bøteriet er satt opp 5 stk. binger med lukker til lagring av nøter. Bøteriet er på 24 meter langt og 12 meter bredt. Bøteriet brukes til eget bruk, for reparasjon og fornying av redskaper. Bøteriet har eget lager for lin og tøyverk til stortsett eget bruk.