Bjarne Nilsen AS – Et Fiskebåtrederiet fra Hammerfest

Er et fiskebåtrederi med ett fartøy – ringnotfartøy M/S Bjarne Nilsen. Fartøyet driver fiske hele året og leverer torsk, sei, makrell og sild fra det kalde klare vannet i Nordsjøen, i Norskehavet, i Barentshavet samt fiskefeltene rundt Svalbard.

I dag er selskap i vekst og som stadig søker å drive kvalitetsrettet og trygt fiske. Selskapet søker å ha hovedfokus på topp kvalitet og sikkerhet både når det gjelder produkt, ansatte, arbeidsplasser og fartøy.