Fartøysopplysninger

Radiosignal: LEJN Motorkraft: 2600 hk
Reg.merke: F 0004H Motor byggeår: 2005
Byggeår: 1992 Bruttotonnasje:
Lengde: 44,35 meter Målebrevdato: 12.05.2006
Bredde: 9,5 meter Tinglysningsdato: 18.04.1995
Materiale: stål
Art: dekket